Thanh Socola sữa nougat vị dừa Kommunarka – 80g

Thanh Socola sữa nougat vị mơ dẻo Kommunarka – 80g

Là sự kết hợp giữ Socola sữa, nhân nougat và dừa

Liên hệ