Thanh Socola Kommunarka cao cấp nhân Socola tươi 200g

💞 Giá trị dinh dưỡng trên 100g sản phẩm: Protein – 4,6 g Chất béo – 36,9 g Carbohydrate – 55,2 g

💘 Giá trị năng lượng: 2384 kJ (555 kcal) ❤️ Trọng lượng: 200g 💓 Hàm lượng sản phẩm ca cao: không ít hơn 31,4%

Liên hệ